Skip to main content

Medezeggenschapsraad

Overleg tussen ouders en teamleden vindt plaats over de diverse beleidsplannen, over veiligheid en hygiëne, over toelatingsbeleid, over onderwijskundige vernieuwingen en over de taakverdeling binnen de school. Die onderwerpen worden in de MR besproken. De vergaderingen van de MR zijn openbaar en vinden om de 6 weken plaats; de verslagen staan hieronder op de website. Indien u als ouder informatie wilt kunt u bij de MR-leden terecht.

Alle SKPO-scholen samen hebben een Gemeenschappelijke MR. Ook deze bijeenkomsten zijn openbaar en de verslagen liggen op school ter inzage.

Onze MR is te bereiken via het volgende mail-adres: mr-talisman@skpo.nl

De samenstelling van de MR in schooljaar 2022-2023 is als volgt:

Oudergeleding:

  • Pieter Embregts
  • Peggy Immenga
  • Eveline van Grootel
  • Wouter Dreverman

Personeelsgeleding:

  • Viona van de Pas
  • Cris Vissers
  • Sanne Aben
  • Myrthe Selker
  • Lianne Hendrikx (adviserend lid)

Notulen schooljaar 2022-2023

27 september 2022
7 november 2022
12 december 2022
31 januari 2023
27 maart 2023

Het is niet mogelijk om de inhoud van deze pagina te kopiëren