Skip to main content

Inschrijfprocedure

Fijn dat u interesse heeft in onze school. Graag informeren we u hieronder over de te doorlopen procedure.

Kinderen met ouder broertje of zusje op de Talisman

Kinderen van wie er al een ouder broertje of zusje op onze school zit, worden niet op de wachtlijst geplaatst. Wij verzoeken u om onderstaand vooraanmeldformulier zo snel mogelijk in te vullen.

Vierjarigen zonder broertjes of zusjes op onze school

U kunt uw kind aanmelden vanaf het moment dat hij/zij 2,5 jaar oud is. Eerder zullen wij de aanmelding niet in behandeling nemen. Na de vooraanmelding nemen wij contact met u op voor een persoonlijk gesprek/rondleiding op school, waarin we u informatie geven over de school, het onderwijs en de dagelijkse gang van zaken.

We verzoeken u vriendelijk om u voorafgaand aan het bezoek te verdiepen in de school. Zo kan de intake vlot verlopen. Informatie vindt u op deze website.

Na de rondleiding ontvangt u een formulier voor definitieve aanmelding.

Ongeveer vijf weken voordat uw kind vier jaar wordt ontvangt u een informatiemap met alle praktische informatie voor een goede start. Zo kunt u onder andere wendagen inplannen samen met de groepsleerkracht.

Indien u overweegt uw kind aan te melden op De Talisman, vragen wij u het vooraanmeldformulier  in te vullen.

Klik hier voor het vooraanmeldformulier.

Zij-instromers

Het kan voor komen dat een leerling wordt aangemeld omdat er sprake is van een wisseling van school. In dit geval zullen we tot plaatsing overgaan als we de zorg kunnen bieden die deze leerling nodig heeft en als we voldoende plek hebben in de klas waarin het kind instroomt.

Van kinderen die tussentijds op onze school worden aangemeld, vragen wij altijd informatie op bij de school van herkomst.

Voor het aanmelden van een zij-instromer kunt u contact opnemen met Angelique Lenders (a.lenders@skpo.nl)  of Lianne Hendrikx (l.bakermans@skpo.nl) .

Aannamebeleid

Er is een aannamebeleid opgesteld, omdat wij maximaal 25 groepen kunnen formeren. Voor het merendeel van onze groepen hebben we op dit moment een wachtlijst. Neem gerust contact op voor meer informatie, we denken graag met u mee.

De Talisman wil graag een buurtschool zijn. Leerlingen woonachtig in het gebied Piuslaan-Leenderweg-Floralaan-Genneper Parken willen we zoveel mogelijk plaatsen. Woont u buiten dit gebied wordt uw kind altijd eerst op een voorlopige wachtlijst geplaatst. Afhankelijk van het aantal inschrijvingen bepalen wij of uw kind voor plaatsing in aanmerking komt. Wij laten u dit uiterlijk zes maanden vooraf weten.

Uitschrijving

Bij verandering van school, b.v. verhuizing, dient u zich schriftelijk af te melden bij de administratie. Wilt u daarbij tevens de naam en het adres van de nieuwe basisschool vermelden?

Schorsing/verwijdering

Op onze school is een reglement opgesteld dat deze zaken regelt. Wilt u daar informatie over, dan kunt u een exemplaar opvragen bij de directie.

Wijzigingen

Het gebeurt nogal eens dat de gegevens die u bij de aanmelding van uw kind op het inschrijfformulier vermeld heeft, zich wijzigen. Wij verzoeken u dringend deze veranderingen (adres, telefoonnummer, huisarts, enz.) schriftelijk aan de administratie door te geven.

Het is niet mogelijk om de inhoud van deze pagina te kopiëren