Schoolplan

Op deze pagina vindt u  het jaarplan van De Talisman. 
Hierin leest u de beleidsvoornemens en de plannen van aanpak voor het betreffende schooljaar.

Het schoolplan 2020-2024 vindt u hier.

Als u vragen heeft, horen wij dat graag.

Team Talisman.