Overblijven

Overblijven met Stichting het Amuletje 
Op school bestaat de mogelijkheid om over te blijven. De tussenschoolse opvang (TSO) wordt mede mogelijk gemaakt door Stichting Het Amuletje.

Het uitgangspunt van de stichting is om de kinderen in een veilig en vertrouwd klaslokaal samen met hun klasgenoten te laten eten en spelen onder begeleiding van één of meerdere overblijfkrachten.
 

Coördinatie 

Dedagelijkse leiding van het overblijven ligt in de handen van de overblijf-coördinatrice, Ien Vercauteren.

Fruit en drinken
De kinderen hoeven voor het overblijven geen drinken mee te nemen. Tussen het overblijven wordt hen melk en water en een stukje fruit aangeboden.

Spelen 
Na of voor het eten kunnen de kinderen - ook onder toezicht -  binnen of buiten spelen.
 

Gezonde lunch

De Talisman is een "gezonde school" die planmatig en structureel educatie over gezonde voeding en duurzaam voedsel voor iedere jaargroep in haar schoolplan en lessen heeft opgenomen.

Geen voorverpakte etenswaren
Stichting Het Amuletje is daarom een aantal jaar geleden samen met de school het project Ga voor Gezond gestart en wil blijven meegroeien met ontwikkelingen op het gebied van gezonde voeding en het bewust omgaan met afval en het milieu. Er mogen daarom geen snoep, koeken of voorverpakte etenswaren worden meegenomen.
De kinderen nemen voor het overblijven zelf een lunchpakketje mee. Dit lunchpakketje mag bestaan uit brood/bolletjes met beleg naar keuze, eventueel aangevuld met wat fruit en/of groente. Onze richtlijnen voor de gezonde lunch zijn echter al enige tijd geleden versoepeld zodat iets anders dan brood nu is eveneens toegestaan, mits het dus maar gezond en niet voorverpakt is, zoals bijv. een versbereide yoghurt, een salade in een afgesloten bakje of een wrap. Bij twijfel of vragen kunt u vanzelfsprekend contact opnemen met de overblijfcoördinatrice.
 

Aanmelding 

U hoeft uw kind als ouder/verzorger slechts eenmalig aan te melden voor de vaste en/of variabele overblijfdagen. Dat kan in theorie voor de gehele looptijd dat uw kind op school zit, maar dit kan uiteraard ook per schooljaar aangepast worden.
De overblijfcontracten zijn bij onze overblijfcoördinatrice verkrijgbaar. Denkt u er als ouder/verzorger alstublieft aan om uw kind tijdig aan te melden in verband met de administratieve verwerking.

Kosten
Bij een vast overblijfcontract kost het overblijven momenteel EUR 1,40 per contractdag.
Daarnaast bestaat ook de mogelijkheid om voor €1,60 per keer variabel/incidenteel van de TSO gebruik te maken door het kopen van een digitale overblijfkaart (strippenkaart). De kosten daarvan zijn €8,00 voor 5x overblijven en €16,00 voor 10x overblijven. De uiteindelijke verantwoordelijkheid voor het doorgeven of een kind incidenteel overblijft ligt bij de ouders/verzorgers.

Automatische incasso
De kosten van het vaste overblijfcontract worden viermaal per jaar automatisch geïncasseerd, meer specifiek in de maanden november, februari, mei en juli.
U ontvangt voorafgaand aan de incasso een vooraankondiging met factuur per email.
Wij verzoeken u daarom ook vriendelijk om een verandering van e-mailadres tijdig aan de overblijfcoördinatrice door te geven en het ons zo snel mogelijk te laten weten indien u geen email heeft ontvangen.
 

Contact

Voor vragen of meer informatie kunt u op dinsdag en vrijdag van 8:30 - 8:45 uur, alsmede op overblijfdagen voor of na het overblijven, terecht bij Ien Vercauteren in de Babbelhof, eveneens bereikbaar op onderstaand tel. nr., of kunt u telefonisch contact opnemen met Margot Bulterman (secretaris) op 06-414 03 581.

Ien Vercauteren
Overblijfcoördinatrice
i.vercauteren-heijnen@skpo.nl
06-36448403 

Overblijf ouder worden? 
Bij onze coördinator kunt u ook informatie krijgen als u interesse heeft om overblijfouder te worden.