Visie

Onze missie! ‘Samen leren samenleven in de 21e eeuw’

In het schooljaar 2018-2019 hebben wij onze visie opnieuw vastgesteld. De komende jaren gaan we ons hierin doorontwikkelen.

Sfeer

Op de Talisman heerst een warme sfeer. Hard werken in een vertrouwde leeromgeving maar ook samen successen en feest vieren vinden we belangrijk. Vriendelijk leiding geven zie je in onze hele organisatie terug. Voel je welkom!

(zelf)vertrouwen

Ouders, leerkrachten, leidinggevenden en leerlingen hebben vertrouwen in elkaar. Leerlingen hebben vertrouwen in hun eigen ontwikkeling en ze hebben zelfvertrouwen om het beste uit zichzelf te halen.
 

Eigenheid

Ons aanbod is gedifferentieerd en doet recht aan de onderwijsbehoefte van elk kind. We vinden het belangrijk dat leerlingen in hun eigen kracht komen te staan en hun eigen talenten leren kennen en ontwikkelen. Kinderen mogen er met al hun eigen-aardigheden zijn!
 

Verantwoordelijkheid

Onze kinderen zijn wereldburgers, wij leren leerlingen dat ze deel uitmaken van de maatschappij en onze school en dat ze hier een verantwoordelijkheid in hebben. We leren ze verantwoordelijkheid te dragen voor hun eigen leerproces door hen bewust te maken en eigenaar van de eigen ontwikkeling.
 

Samenwerken

De digitalisering en de individualisering is in opkomst. Daarom zetten wij bewust in op samenwerken. Wij maken gebruik van elkaars kennis en vaardigheden en hebben hierbij oog voor het sociale aspect. Samenwerken met en samen blijven leren van en met elkaar; ouders, leerlingen, leerkrachten. Goede balans tussen kennis en vaardigden in een rijke leeromgeving.