Leesfolder: Samen leren lezen op De Talisman

Inleiding
De bedoeling is om u informatie te geven over wat u als ouder kunt doen om het leesproces van uw kind te ondersteunen. Er staan steeds drie aandachtspunten centraal:

a. signalen serieus nemen
b. overleggen met school
c. thuis extra

Groep 1 en 2
Signalen serieus nemen:

Om te weten welke signalen serieus genomen moeten worden, kunnen ouders zich de volgende vragen stellen:

• Hoe gaat het met de uitspraak van woorden?
• Begrijpt mijn kind een verhaaltje dat wordt voorgelezen?
• Begrijpt mijn kind het plaatje bij een verhaal?
• Kan mijn kind versjes onthouden?
• Hoe gaat het met rijmen?
• Kent mijn kind de eerste letter van zijn of haar naam?
• Hoe zit het met letters van de namen van familieleden en andere eerste letters van bekende woordjes?
• Zijn er op het consultatiebureau signalen waargenomen die kunnen wijzen op hoorproblemen of spraak- taalproblemen?
• Kan mijn kind namen van kleuren, dagen van de week, cijfers, reeksen onthouden?

Overleggen met school:                
• Signalen bespreken.

Thuis extra ondersteunen
Om het taalbewustzijn van kleuters te stimuleren kunnen ouders thuis:

• samen boekjes lezen;
• taal- en rijmspelletjes doen.

Spelletjes en oefeningen kunt u ook vinden op: www.programmamatrix.nl

Groep 3:
Signalen serieus nemen:

Om te weten welke signalen serieus genomen moeten worden, kunnen ouders zich de volgende vragen stellen:

• Vindt het kind het lezen leuk of niet leuk?
• Vertelt het kind enthousiast over de methode Veilig Leren Lezen
• Zijn er tekenen van moedeloosheid, faalangst?
• Zoekt mijn kind uitvluchten om niet naar school te hoeven?
 
Overleggen met school
• Vraag naar de resultaten van uw kind, indien u twijfels heeft.
• Vraag wat u thuis kunt doen.
• Signalen bespreken.

Thuis extra ondersteunen
• Oefen op een leuke manier de klank-letterkoppelingen,   www.steunpuntdyslexie.nl
• Bezoek de website van www.veiliglerenlezen.nl. Per periode wordt uitgelegd hoever het kind vordert in het leesproces. U vindt er tips en boektitels.
• Samen boeken lezen en voorlezen is altijd goed.
• Laat het leesmateriaal aansluiten bij de interesse van uw kind.
                                
BLIJVEN STIMULEREN EN BEMOEDIGEN
• U gaat niet uit van onwil of gemakzucht van uw kind.
• U laat verwijten achterwege.
• U laat merken dat u achter uw kind staat.
• U blijft met uw kind optimistisch en geeft het signaal af dat u samen de problemen gaat aanpakken. Het doel moet zijn: Plezier hebben en houden in lezen

Wanneer is hulp van ouders effectief?
• Oefen liever 4 x 10 á 15 minuten dan één keer een uur.
• Sluit aan bij het niveau van school
• Zorg dat de leeshulp op een leuke en ontspannen manier wordt gegeven.
• Laat uw kind meedenken over de extra oefeningen.
• Zorg voor voldoende afwisseling in de boeken (stripboeken, gedichten, korte verhalen, informatieve boeken).

Omgaan met leesfouten
• Wacht heel kort (5 seconden) als uw kind bij een woord aarzelt.
• Als uw kind er niet uitkomt, zegt u het woord voor en herhaalt u het woord of de zin samen nog een keer.
• Leest het kind een woord of zin verkeerd? Wacht tot het einde van de zin en geef dan een aanwijzing door te zeggen: "Kijk nog eens naar dit woord".
• Lees de zin voor en daarna samen als het niet lukt.
• Complimenten mogen niet uitblijven.

BLIJF LEZEN IN DE ZOMERVAKANTIE
De kinderen van groep 3 en 4 krijgen bij het laatste rapport een brief met het belang van thuis blijven lezen mee naar huis.

Groep 4 t/m 8:
Signalen serieus nemen (zie hierboven)
Overleg met school want:

• In groep 4 is technisch lezen erg belangrijk.
• Als het kind hier niet leert lezen, wordt het steeds lastiger (hardnekkige leesproblemen).
• Thuis blijven lezen en motiveren is van essentieel belang.
• Maak gebruik van situaties in het dagelijkse leven: Wil jij even de boodschappen opschrijven? Kijk jij eens even wat hier op staat?

Probeer de leesmotivatie hoog te houden (leuke boekjes, niet te moeilijke boekjes).

Tip: www.makkelijklezenplein.nl

BLIJVEN STIMULEREN EN BEMOEDIGEN

Tot slot
• De Talisman investeert in goed leesonderwijs, want leren lezen gaat niet vanzelf.
• We zijn trots op onze resultaten.
• We zijn blij met uw belangstelling voor het lezen. Leren lezen is een proces waarbij ouders en school samen moeten optrekken.
• Lezen is als fietsen, iedereen kan het leren.

Op De Talisman wordt met het dyslexieprotocol gewerkt.
Sanne Coppelmans, onze leesspecialist, coördineert het werken volgens het protocol.