Innovatie

21e-eeuwse vaardigheden     
De Talisman wil de leerlingen de juiste bagage meegeven om goed te kunnen functioneren in deze steeds veranderende maatschappij. Dit betekent dat wij ons onderwijs doorlopend vernieuwen. We willen toekomstgericht onderwijs en bieden daarbij 21e-eeuwse vaardigheden aan. Bij onze nieuwe visie willen we het onderzoekend leren meer integreren in de lessen. Leerlingen zijn van nature nieuwsgierig naar de wereld om hen heen. Door ze te laten onderzoeken, ontdekken en problemen op te laten lossen, verbeteren we juist de actieve betrokkenheid.

Andere 21e-eeuwse vaardigheden die meer aan bod zullen komen zijn: creatief en kritisch denken, digitale geletterdheid, en zelfregulering.
De vaardigheden communiceren, samenwerken (coöperatief leren) gaan we verder uitbouwen. De sociale en culturele vaardigheden zullen geborgd worden.
De nieuwe aanpak levert ook meer een bijdrage aan de persoonlijk ontwikkeling van elke leerling. De lessen geven de leerlingen meer ruimte om hun eigen interesses en talenten verder te ontplooien. Bij verschillende onderwerpen moeten de leerlingen nadenken over zichzelf en hun eigen leven.
In de groepen 4 t/m 8 gaan we de methode Blink hiervoor gebruiken. Deze methode werkt thematisch en dat betekent dat het vertrouwde aardrijkskunde- en geschiedenisboek verdwijnt. In de onderbouw zullen de vaardigheden ingepast worden in de thema’s en methodes.