ICT


De Talisman probeert leerlingen zoveel mogelijk voor te bereiden op het leven in de digitale 21ste eeuw. Leerlingen die wij nu op school hebben zullen later misschien wel beroepen hebben die nu nog niet bestaan! Daarnaast vinden veel sociale contacten plaats via digitale media. Het is dus van het grootste belang dat we leerlingen hier zo goed mogelijk mee leren omgaan.

De Talisman is toegerust met moderne materialen om het ICT-onderwijs goed vorm te geven. We beschikken over digitale schoolborden, touchscreens,  tablets, chromebooks en vele computers. Kinderen van groep 1 t/m 4 leren werken met tablets en chromebooks. Leerlingen leren te werken met Chromebooks vanaf groep 3. Elk kind vanaf groep 4 heeft een eigen chromebook en tijdens het zelfstandig verwerken werkt het met allerlei educatieve programma’s. Zo komen spelling, taal, rekenen en wereldoriëntatie uitgebreid aan bod. In de hogere groepen worden leerlingen bekend gemaakt met de programma’s als Word, Powerpoint,  Prezi
en het gebruik van sociale media.
Wij bespreken goed met leerlingen hoe je veilig en efficiënt kunt zoeken op internet. Wij vinden dat hierbij ook een belangrijke rol is weggelegd voor ouders. Zo kunnen ouders en school de leerlingen samen opvoeden tot mensen die stevig in hun schoenen staan op de digitale snelweg.
 
Wij hechten ook veel waarde aan de fijne motoriek en het schrijven en daarom is de tijd dat leerlingen met hun tablet/chromebook werken beperkt tot bepaalde vakken en verspreid over de lesdag.