Breinbrekers

 

Voor de kinderen waarvan wij denken dat ze meer uitdaging nodig hebben dan de verrijkingstaken die in de klas worden aangeboden, hebben we de Breinbrekers. De leerlingen werken in deze groep op een andere manier, en aan andere projecten/opdrachten dan de leerlingen van hun eigen groep. Zij werken 1 ½ uur per week bij de Breinbrekers onder begeleiding van een gespecialiseerde leerkracht. De rest van de week zitten ze in hun eigen groep.
 
Vaardigheden die in de Breinbrekers aan de orde komen. 
 
Binnen de Breinbrekers wordt gewerkt aan specifiek op (hoog)begaafden gerichte doelen en vaardigheden. De volgende doelen worden nagestreefd:
1. Leren hoe te leren
2. Kritisch en creatief denken
3. Keuzes maken en beslissingen nemen
4. Activiteiten plannen
5. Zichzelf evalueren en testen
6. Plannen van het doorgeven van inhoud, proces en product
7. Samenwerken en overleggen
 
 
Pittige Plus Torens
 
De kinderen werken bij de Breinbrekers met De Pittige Plus Torens. De Pittige Plus Torens is het meest complete lesconcept voor excellentie onderwijs in de basisschool. Een meubel vol pittige projecten en materialen die een echte uitdaging bieden aan kinderen. Projectmatig samenwerken, leren leren, reflecteren, plannen, leren fouten maken. De projecten spreken dé competenties aan die nodig zijn om de talenten van deze groep kinderen optimaal te ontwikkelen en hierdoor van een verveeld kind een gelukkig kind maken.
Bij elk project werken de leerlingen zelfstandig op hun eigen niveau in kleine groepjes van twee of drie kinderen. Ze doorlopen elke les een aantal fasen (volgens het TASC-model van Belle Wallace). Denk hierbij aan: de opdracht, onderzoeken, ontwerpen, plannen, testen, uitvoeren en presenteren. Ook hebben de leerlingen bij iedere fase een 'reflectie moment' met de leerkracht en krijgen ze een beoordeling voor het project. Deze beoordeling wordt meegegeven bij het rapport.