Kinderpostzegelactie 2021: Geef meer kracht

Geef meer kracht

De coronacrisis heeft ingrijpend effect gehad op de levens van alle 1,5 miljoen basisschoolkinderen in Nederland. De meldingen over huiselijk geweld namen toe, meer kinderen kregen te maken met armoede en thuisonderwijs was niet voor iedereen haalbaar. Hulpvragen gingen vaker dan ooit over mentale problemen zoals eenzaamheid, angst en depressie. De langetermijngevolgen door het abrupt wegvallen van school en sociale contacten worden steeds meer zichtbaar. Daarom wordt er dit jaar extra aandacht besteed aan projecten die kinderen helpen meer veerkracht te ontwikkelen. 

De kinderen verkopen de kinderpostzegels van woensdag 29 september tot en met woensdag 6 oktober. 
Gekochte artikelen worden vervolgens verzonden door de organisatie vanuit de kinderpostzegels.

Stan en Guus schreven een verslag over deze actie, die vindt u hier (klik).