MR

Overleg tussen ouders en teamleden vindt plaats over de diverse beleidsplannen, over veiligheid en hygiëne, over toelatingsbeleid, over onderwijskundige vernieuwingen en over de taakverdeling binnen de school. Die onderwerpen worden in de MR besproken. De vergaderingen van de MR zijn openbaar en vinden om de 6 weken plaats; de verslagen staan hieronder op de website. Indien u als ouder informatie wilt kunt u bij de MR-leden terecht.

Alle SKPO-scholen samen hebben een Gemeenschappelijke MR. Ook deze bijeenkomsten zijn openbaar en de verslagen liggen op school ter inzage. 

Onze MR is te bereiken via het volgende mail-adres: mr-talisman@skpo.nl

De samenstelling van de MR voor het schooljaar 2020 - 2021 is als volgt:

Oudergeleding:
Judith van Wijk - voorzitter
Peggy Immenga
Eric de Haas
Wouter Dreverman

Personeelsgeleding:
Sanne Coppelmans
Sanne Aben
Myrthe Selker
Cris Vissers
Henk Hinsenveld - adviserend lid

Notulen schooljaar 2021-2022
28-09-2021
09-11-2021
06-12-2021
15-02-2022
06-04-2022 Hand-out ouderavond 'Sociale Media' 
                     Aanvulling nuttige websites

Notulen schooljaar 2020-2021

15-09-2020
11-11-2020
07-04-2021
01-06-2021