SAMENSTELLING

De MR is samengesteld uit 4 vertegenwoordigers van de teamleden en 4 vertegenwoordigers van de ouders. De leden hebben een zittingstermijn van 4 jaar en worden gekozen indien zich meerdere personen kandidaat stellen.

Oudergeleding: Femke Buddingh , Roos den Hollander, Han-Pieter Mulder (voorzitter), Judith van Oers (notulen).

Personeelsgeleding: Mijke Robinson, Riette Verest, Danielle Hollanders, Cris Vissers.

Creativiteit van kinderen bevorderen en dan ook nog binnen een Eindhovens Event zoals Glow, daar doen wij natuurlijk aan mee!
Hoe ziet het ICT Onderwijs op de Talisman eruit nu we sinds dit jaar voor alle kinderen in de groepen 6, 7 en 8 Chromebooks hebben aangeschaft?
Elk jaar doen wij als school mee met de voorleeswedstrijd om daarmee het enthousiasme bij de kinderen voor boeken en lezen extra aan te wakkeren.