SAMENSTELLING

De MR is samengesteld uit 4 vertegenwoordigers van de teamleden en 4 vertegenwoordigers van de ouders. De leden hebben een zittingstermijn van 4 jaar en worden gekozen indien zich meerdere personen kandidaat stellen.

Oudergeleding: Femke Buddingh , Roos den Hollander, Han-Pieter Mulder (voorzitter), Judith van Oers (notulen).

Personeelsgeleding: Mijke Robinson, Riette Verest, Danielle Hollanders, Cris Vissers.

Op De Talisman willen we leerlingen voorbereiden op de toekomst met alle vaardigheden die daarbij komen kijken. Creatief denken, creativiteit en ICT...
Er was eens een school met de meest griezelige afsluiting van de Kinderboekenweek die er ooit was geweest.......
De kinderen uit de groepen 5 en 7 hebben prachtige onderwater-kunstwerken gemaakt voor GLOW die oplichten in het donker