SAMENSTELLING

De MR is samengesteld uit 4 vertegenwoordigers van de teamleden en 4 vertegenwoordigers van de ouders. De leden hebben een zittingstermijn van 4 jaar en worden gekozen indien zich meerdere personen kandidaat stellen.

Oudergeleding: Femke Buddingh (notulen), Eric de Haas, Judith van Oers (voorzitter), Judith van Wijk.

Personeelsgeleding: Sanne Aben, Sanne Coppelmans, Danielle Hollanders, Riette Verest.

Wat waren dit gave weken! Van een echt bezoek naar het Rijksmuseum tot een kunstwerk van de hele school op het plein!
Met de cultuurweek naar het Rijksmuseum!
De inspectie was op onze school om te kijken naar de kwaliteit van ons aanbod, de extra ondersteuning en verantwoording en dialoog. We kregen op alle...