SAMENSTELLING

De MR is samengesteld uit 4 vertegenwoordigers van de teamleden en 4 vertegenwoordigers van de ouders. De leden hebben een zittingstermijn van 4 jaar en worden gekozen indien zich meerdere personen kandidaat stellen.

Oudergeleding: Femke Buddingh , Roos den Hollander, Han-Pieter Mulder (voorzitter), Judith van Oers (notulen).

Personeelsgeleding: Mijke Robinson, Riette Verest, Danielle Hollanders, Cris Vissers.

Vandaag is groep 8 op de fiets vertrokken naar De Berger Hoeve in Bergeijk (www.bergerhoeve.nl ) waar het schoolkamp plaats zal vinden. Zij zullen...