Vergaderingen

De MR komt gemiddeld eenmaal per twee maanden bij elkaar. Indien de situatie het vereist, zal deze frequentie worden opgevoerd. De directie is doorgaans aanwezig.

De vergaderingen zijn in principe openbaar.Het kan voorkomen dat delen van de vergadering besloten zijn. Dit wordt vantevoren aangekondigd. 

Zowel de aankondigingen als de notulen van de vergaderingen worden bekend gemaakt via de website van De Talisman.

Vergaderdata schooljaar 2019-2020;
- MR vergadering dinsdag 24 september. 
- MR thema avond donderdag 7 november.
- MR vergadering dinsdag 26 november. 
- MR vergadering woensdag 12 februari. 
- MR thema avond dinsdag 31 maart.
- MR vergadering dinsdag 12 mei. 
 

 
Wat waren dit gave weken! Van een echt bezoek naar het Rijksmuseum tot een kunstwerk van de hele school op het plein!
Met de cultuurweek naar het Rijksmuseum!
De inspectie was op onze school om te kijken naar de kwaliteit van ons aanbod, de extra ondersteuning en verantwoording en dialoog. We kregen op alle...