Vergaderingen en notulen
De MR komt gemiddeld eens in de twee maanden samen. De directie is hierbij doorgaans aanwezig. Naast de reguliere vergaderingen probeert de MR tweemaal per schooljaar een thema-avond te organiseren rondom onderwerpen die spelen op De Talisman of in het onderwijs.
 
Voor schooljaar 2019-2020 staan de volgende thema's op de agenda:
 
Donderdag 7 november 2019
Thema-avond: Eigenaarschap
Tijdens deze avond gaan we dieper in op het onderwerp Eigenaarschap. 
Als kinderen zelf actief betrokken worden bij hun eigen ontwikkeling worden ze eigenaar van hun eigen leerproces: zo ontstaat eigenaarschap.
Maar waarom vinden we dit zo belangrijk binnen ons onderwijs?
Wat willen we graag zien bij leerlingen? En wat betekent dit voor de leerkrachten?
Samen zijn we in ontwikkeling om hier zo goed mogelijk vorm aan te geven.
 
Dinsdag 31 maart 2020
Thema-avond: Brainport school
De Talisman is één van de scholen in Eindhoven die in een traject zitten om Brainport school te worden. Tijdens deze avond gaan we dieper in op wat dat betekent voor de school, de leerkrachten en het onderwijs. Wat zijn de voordelen, zijn er ook nadelen en hoe maken we een goede afweging?
 
Kom je ook?
Het best bewaarde geheim van de MR is dat de vergaderingen openbaar zijn. Dat betekent dat er elke twee maanden een moment is waarop je kan horen wat er speelt op De Talisman en in het onderwijs, maar nog belangrijker; je mag er over meepraten en meedenken. Het kan voorkomen dat onderdelen van de vergadering besloten zijn, dit wordt dan van tevoren kenbaar gemaakt. De vergaderdata en de agenda worden gepubliceerd in het Talismanbulletin. De vergadering start om 20.00 uur en eindigt om 22.00 uur. Voor schooljaar 2019-2020 kunnen onderstaande data alvast worden genoteerd:
 
Dinsdag 24 september 2019
Dinsdag 26 november 2019
Woensdag 12 februari 2020
Dinsdag 12 mei 2020
 
 
 
 
Voorleeskampioen Meintje van Eeuwijk heeft vanmorgen de halve finale van de Nationale Voorleeswedstrijd gewonnen.