Vergaderingen

De MR komt gemiddeld eenmaal per twee maanden bij elkaar. Indien de situatie het vereist, zal deze frequentie worden opgevoerd. De directie is doorgaans aanwezig.

De vergaderingen zijn in principe openbaar.Het kan voorkomen dat delen van de vergadering besloten zijn. Dit wordt vantevoren aangekondigd. 

Zowel de aankondigingen als de notulen van de vergaderingen worden bekend gemaakt via de website van De Talisman. 
 

 
Vandaag is groep 8 op de fiets vertrokken naar De Berger Hoeve in Bergeijk (www.bergerhoeve.nl ) waar het schoolkamp plaats zal vinden. Zij zullen...