Op De Talisman werken we met een leerlingenraad.

De groepen 6,  7 en 8  houden verkiezingen en daaruit wordt 1 leerling gekozen die zitting neemt in de leerlingenraad.

In de klas wordt de agenda voorbesproken en wordt samen afgesproken wat de vertegenwoordiger in de leerlingenraad zal gaan melden.
Na afloop worden er notulen meegegeven en deze worden door de vertegenwoordiger besproken in de klas.

De vergaderingen zijn onder leiding van Henk Hinseveld, de directeur van De Talisman.

Hieronder vindt u de notulen van de leerlingenraad vergaderingen.

Leerlingenraad

2017-2018
notulen leerlingenraad 29-11-2017.doc


2016-2017
notulen leerlingenraad 23-3-2017.doc
notulen leerlingenraad 20-1-2017.doc
notulen leerlingenraad 17-10-2016.doc

2014-2015

26-11-2014

2013-2014

10-2-2014


2012-2013

12-9-2012      
12-4-2013 
Wat waren dit gave weken! Van een echt bezoek naar het Rijksmuseum tot een kunstwerk van de hele school op het plein!
Met de cultuurweek naar het Rijksmuseum!
De inspectie was op onze school om te kijken naar de kwaliteit van ons aanbod, de extra ondersteuning en verantwoording en dialoog. We kregen op alle...