Leesfolder: Samen leren lezen op De Talisman

 

Inleiding

De bedoeling is om u informatie te geven over wat u als ouder kunt doen om het leesproces van uw kind te ondersteunen. Er staan steeds drie aandachtspunten centraal:

a. signalen serieus nemen

b. overleggen met school

c. thuis extra


 

Groep 1 en 2

Signalen serieus nemen:

Om te weten welke signalen serieus genomen moeten worden, kunnen ouders zich de

volgende vragen stellen:

• Hoe gaat het met de uitspraak van woorden?

• Begrijpt mijn kind een verhaaltje dat wordt voorgelezen?

• Begrijpt mijn kind het plaatje bij een verhaal?

• Kan mijn kind versjes onthouden?

• Hoe gaat het met rijmen?

• Kent mijn kind de eerste letter van zijn of haar naam?

• Hoe zit het met letters van de namen van familieleden en andere eerste letters van bekende woordjes?

• Zijn er op het consultatiebureau signalen waargenomen die kunnen wijzen op hoorproblemen of spraak- taalproblemen?

• Kan mijn kind namen van kleuren, dagen van de week, cijfers, reeksen onthouden?

 

Overleggen met school:                  • Signalen bespreken.

 

Thuis extra ondersteunen

Om het taalbewustzijn van kleuters te stimuleren kunnen ouders thuis:

• samen boekjes lezen;

• taal- en rijmspelletjes doen.

Spelletjes en oefeningen kunt u ook vinden op: www.programmamatrix.nl

 

Groep 3:

Signalen serieus nemen:

Om te weten welke signalen serieus genomen moeten worden, kunnen ouders zich de volgende vragen stellen:

     Vindt het kind het lezen leuk of niet leuk?

  • Vertelt het kind enthousiast over de methode Veilig Leren Lezen

     Zijn er tekenen van moedeloosheid, faalangst?

     Zoekt mijn kind uitvluchten om niet naar school te hoeven?
 

Overleggen met school

• Vraag naar de resultaten van uw kind, indien u twijfels heeft.

• Vraag wat u thuis kunt doen.

• Signalen bespreken.

 

Thuis extra ondersteunen

• Oefen op een leuke manier de klank-letterkoppelingen,   www.steunpuntdyslexie.nl

• Bezoek de website van www.veiliglerenlezen.nl. Per periode wordt uitgelegd hoever het kind vordert in het leesproces. U vindt er tips en boektitels.

• Samen boeken lezen en voorlezen is altijd goed.

• Laat het leesmateriaal aansluiten bij de interesse van uw kind.

                                         

BLIJVEN STIMULEREN EN BEMOEDIGEN

 

• U gaat niet uit van onwil of gemakzucht van uw kind.

• U laat verwijten achterwege.

• U laat merken dat u achter uw kind staat.

• U blijft met uw kind optimistisch en geeft het signaal af dat u samen de problemen gaat aanpakken. Het doel moet zijn: Plezier hebben en houden in lezen

 

Wanneer is hulp van ouders effectief?

• Oefen liever 4 x 10 á 15 minuten dan één keer een uur.

• Sluit aan bij het niveau van school

• Zorg dat de leeshulp op een leuke en ontspannen manier wordt gegeven.

• Laat uw kind meedenken over de extra oefeningen.

• Zorg voor voldoende afwisseling in de boeken (stripboeken, gedichten, korte verhalen, informatieve boeken).

 

Omgaan met leesfouten

• Wacht heel kort (5 seconden) als uw kind bij een woord aarzelt.

• Als uw kind er niet uitkomt, zegt u het woord voor en herhaalt u het woord of de zin samen  

nog een keer.

• Leest het kind een woord of zin verkeerd? Wacht tot het einde van de zin en geef dan een aanwijzing door te zeggen: "Kijk nog eens naar dit woord".

• Lees de zin voor en daarna samen als het niet lukt.

• Complimenten mogen niet uitblijven.

 

BLIJF LEZEN IN DE ZOMERVAKANTIE

De kinderen van groep 3 en 4 krijgen bij het laatste rapport een brief met het belang van thuis blijven lezen mee naar huis.

 

Groep 4 t/m 8:

Signalen serieus nemen (zie hierboven)

Overleg met school want:

• In groep 4 is technisch lezen erg belangrijk.

• Als het kind hier niet leert lezen, wordt het steeds lastiger (hardnekkige leesproblemen).

• Thuis blijven lezen en motiveren is van essentieel belang.

• Maak gebruik van situaties in het dagelijkse leven: Wil jij even de boodschappen opschrijven? Kijk jij eens even wat hier op staat?

Probeer de leesmotivatie hoog te houden (leuke boekjes, niet te moeilijke boekjes).

 Tip: www.makkelijklezenplein.nl

 

BLIJVEN STIMULEREN EN BEMOEDIGEN

 

Tot slot

• De Talisman investeert in goed leesonderwijs, want leren lezen gaat niet vanzelf.

• We zijn trots op onze resultaten.

• We zijn blij met uw belangstelling voor het lezen. Leren lezen is een proces waarbij ouders en school samen moeten optrekken.

• Lezen is als fietsen, iedereen kan het leren.

 

Op De Talisman wordt met het dyslexieprotocol gewerkt.

Sanne Coppelmans, onze leesspecialist, coördineert het werken volgens het protocol.

Voorleeskampioen Meintje van Eeuwijk heeft vanmorgen de halve finale van de Nationale Voorleeswedstrijd gewonnen.