MEDEZEGGENSCHAPSRAAD TALISMAN

Basisschool De Talisman beschikt over een Medezeggenschapsraad (MR). De MR is een orgaan, dat kan instemmen of adviseren aangaande een groot aantal onderwerpen van het schoolbeleid. In de MR zijn zowel teamleden als ouders vertegenwoordigd.

U bent van harte welkom bij de MR vergaderingen. De vergaderingen starten om 20.00 uur en duren tot 22.00 uur.


 

Wat waren dit gave weken! Van een echt bezoek naar het Rijksmuseum tot een kunstwerk van de hele school op het plein!
Met de cultuurweek naar het Rijksmuseum!
De inspectie was op onze school om te kijken naar de kwaliteit van ons aanbod, de extra ondersteuning en verantwoording en dialoog. We kregen op alle...