MEDEZEGGENSCHAPSRAAD TALISMAN

Basisschool De Talisman beschikt over een Medezeggenschapsraad (MR). De MR is een orgaan, dat kan instemmen of adviseren aangaande een groot aantal onderwerpen van het schoolbeleid. In de MR zijn zowel teamleden als ouders vertegenwoordigd.

U bent van harte welkom bij de MR vergaderingen. De vergaderingen starten om 20.00 uur en duren tot 22.00 uur.


 

Vandaag is groep 8 op de fiets vertrokken naar De Berger Hoeve in Bergeijk (www.bergerhoeve.nl ) waar het schoolkamp plaats zal vinden. Zij zullen...
Op De Talisman willen we leerlingen voorbereiden op de toekomst met alle vaardigheden die daarbij komen kijken. Creatief denken, creativiteit en ICT...