De medezeggenschapsraad praat mee over het onderwijs
Op Basisschool De Talisman is een medezeggenschapsraad (MR) actief. De medezeggenschapsraad (MR) is een positief-kritische partner van de directie bij het verwezenlijken van een fijne school waar goed onderwijs wordt gegeven. De MR heeft over een aantal onderwerpen instemmings- of adviesrecht, fungeert als klankbord voor het management, brengt desgewenst agendapunten in en levert een bijdrage aan het evalueren en eventueel bijstellen van het beleid van de school. De leden van de MR vertegenwoordigen hun achterban: leerlingen, ouders en personeel.
 
De bevoegdheden van de MR zijn wettelijk vastgelegd en zijn hier te vinden:

https://wetten.overheid.nl/BWBR0020685/2018-01-01#Hoofdstuk3

U bent van harte welkom bij de MR vergaderingen. De vergaderingen starten om 20.00 uur en duren tot 22.00 uur.

 

Voorleeskampioen Meintje van Eeuwijk heeft vanmorgen de halve finale van de Nationale Voorleeswedstrijd gewonnen.