De schoolgids

Basisschool de Talisman is volop in beweging. En van een school in ontwikkeling mag je een schoolgids verwachten die meegroeit. De vorm en inhoud zijn nog duidelijker en frisser en alle informatie staat nog beter op een rij.

Belangstellende ouders die overwegen basisschool de Talisman te kiezen voor hun kind, nodigen wij graag uit voor een bezoek aan onze school. In en persoonlijk gesprek lichten wij graag onze ideeen over goed onderwijs toe. Bovendien laten wij u met alle plezier de sfeer proeven die onze school zo bijzonder maakt. Dan kunt u ervaren dat uw kind op onze school een geweldige tijd zal hebben. U bent van harte welkom!

Vanaf 18-4-2011 gelden er nieuwe regels voor het meebrengen van de pauzesnack en voor het overblijven. Kinderen mogen fruit, groente of een boterham meenemen en een beker met drinken.
Koeken, pakjes en alle andere dingen worden mee terug gegeven. Bij het overblijven krijgen de kinderen drinken en een stukje fruit. Voor het overblijven hoeven kinderen dus alleen brood en een lege beker mee te nemen. (zie ook het kopje "overblijven")


Hier vindt u de schoolgids         Schoolgids 2018-2019

In de schoolgids staan enkele foutjes:
*blz. 19 4.4 Vakantierooster en kleutervrije dagen: Herfstvakantie duurt door een extra vrije dag tot en met maandag 22 oktober.
*blz. 19 4.4 Vakantierooster en kleutervrije dagen: Kleutervrije middag moet zijn: kleutervrije dagen.
*blz. 22 5.1 De medezeggenschapsraad (MR): adres van Femke Buddingh' moet zijn Diepmeerven 19, 5645 KG Eindhoven
*blz. 38 8 Het personeel: Nanja Hoogmoet moet zijn:  Nanja Verhoeven.
*blz.39 8 Het personeel: Mailadres Ebru Yurttagul moet zijn: e.yurttagul@skpo.nl

Wat waren dit gave weken! Van een echt bezoek naar het Rijksmuseum tot een kunstwerk van de hele school op het plein!
Met de cultuurweek naar het Rijksmuseum!
De inspectie was op onze school om te kijken naar de kwaliteit van ons aanbod, de extra ondersteuning en verantwoording en dialoog. We kregen op alle...