Inspectiebezoek

25-02-2019
De inspectie was op onze school om te kijken naar de kwaliteit van ons aanbod, de extra ondersteuning en verantwoording en dialoog. We kregen op alle onderdelen de hoogst mogelijke score 'goed'!
Maandagmorgen 25 februari heeft onze school een inspectiebezoek gehad. We zijn onderzocht op een drietal thema's: onderwijsaanbod, extra ondersteuning en verantwoording en dialoog. Het is een aanvullend onderzoek op het onderzoek dat zij bij ons bestuur, de SKPO, doen. 
Het was een fijn bezoek waarbij wij vol trots onze school in bedrijf hebben kunnen laten zien: van gedifferentieerde lessen, tot evaluaties op de taakaanpak na een Blinkles, tot een coöperatieve vertelkring, tot hoekenwerk bij de groepen 3.
Na een ronde klassenbezoeken heeft de inspectrice gesproken met de directie, interne begeleiders, een aantal leerlingen en leerkrachten.
Het oordeel was als volgt op een schaal van onvoldoende - voldoende - goed:
Aanbod = goed
Extra ondersteuning = goed
Verantwoording en dialoog = goed

Bij het aanbod gaf de inspectie aan dat onze ambitie op gebied van 21eeuwse vaardigheden en brede ontwikkeling goed zichtbaar is in de school en tijdens de lessen van de leerkrachten. Het was haar duidelijk dat veel kinderen kunnen worden bediend met het brede aanbod. Het komt duidelijk naar voren dat we ons continu ontwikkelen hierin. 
Daarnaast heeft ze in de lessen ook gezien dat leerkrachten differentiëren door verlengde instructie en verrijking. 
Ook hebben we stilgestaan bij onze maatschappelijke opdracht op gebied van Internationalisering. We zijn dit jaar gestart met Engels vanaf groep 5 en ook in de onderbouw is aandacht voor Engels. Het team gaat zich volgend jaar professionaliseren op gebied van de Engelse taal.

Extra ondersteuning is bekeken in het teken van Passend Onderwijs en is ook beoordeeld met een 'goed'. De inspectie geeft aan dat het zichtbaar is in de school dat we veel kinderen helpen met extra ondersteuning zowel binnen als buiten de klas. We hebben veel kennis en expertise in huis met specialisten onder andere op gebied van lezen, rekenen, begaafdheid en ICT. De extra ondersteuning is maatwerk en wordt afgestemd op behoeften van groepjes kinderen of individuele kinderen.

Op gebied van verantwoording en dialoog geeft de inspectie aan dat er continue een actieve dialoog is: tussen leerkrachten onderling binnen de parallel, bouw en in het team en met de directie. Ook de dialoog met ouders wordt aangegaan door bijvoorbeeld de contactouder bijeenkomst, bij de informatieavond door open MR-vergaderingen en door het uitzetten van oudertevredenheidsvragenlijsten.

Al met al, zijn we trots op de beoordeling en we zien onszelf erin terug. Gisteren hebben we het dan ook gevierd met taart voor het hele team!
Een mooi proces waarin de kinderen een stem hebben gehad: 'Gaan we de musical met alle groepen samen spelen of apart en waar dan?'
Voorleeskampioen Meintje van Eeuwijk heeft vanmorgen de halve finale van de Nationale Voorleeswedstrijd gewonnen.