ICT Onderwijs op De talisman

20-10-2018
Hoe ziet het ICT Onderwijs op de Talisman eruit nu we sinds dit jaar voor alle kinderen in de groepen 6, 7 en 8 Chromebooks hebben aangeschaft?

Op de Talisman zijn wij volop in ontwikkeling, met als doel onze kinderen goed voor te bereiden op hun toekomst.
Wij zijn van mening dat daar zowel kennis als vaardigheden voor nodig zijn. Samen met het team zijn wij op zoek naar een goede balans tussen die "kennis" en "vaardigheden".
Het gaat hierbij om de volgende 21eeuwse vaardigheden, waarvan we in dit Talismanbulletin de ICT-vaardigheden er uit lichten.

Om onze kinderen hierbij in hun behoefte te voorzien hebben we dit jaar Chromebooks aangeschaft. Kinderen zijn dolenthousiast en zijn al volop aan het experimenteren. En de leerkrachten ook.
Samen zijn we ons aan het ontwikkelen, op weg naar de toekomst.
En dit sluit mooi aan bij onze visie: Samen leren samen leven in de 21e eeuw.
 
Hoe ziet dat er op dit moment uit in de praktijk?
 
ICT basisvaardigheden:
Leerlingen leren door het werken met de Chromebooks kennis en vaardigheden die nodig zijn om de werking van computers en netwerken te begrijpen, onder andere doordat ze in Word of Google Docs stelopdrachten uitwerken, opslaan, delen en presentaties maken.
 
Informatie vaardigheden:
Kinderen leren bij het maken van opdrachten en werkstukken binnen Blink (Wereldoriëntatie) om informatie te zoeken, beoordelen, selecteren, verwerken en gebruiken. Deze vaardigheden sluiten ook heel mooi aan bij het Begrijpend lezen.
 
Computational thinking:
Hoe leren wij onze leerlingen om 'problemen' op te lossen met behulp van een computer of ander digitaal gereedschap? Dit loopt bij ons op school vanaf de kleuters, waarbij ze experimenteren met Beebots, tot de groepen 7/8 waar ze werken aan de First Lego league en aan een programmeerproject van Engineers van Philips.
 
Mediawijsheid:
We willen de kinderen opvoeden in het verantwoord omgaan met de digitale wereld. Wij nemen daarvoor actief deel aan de week van de mediawijsheid en tijdens het gebruik van de chromebooks kunnen wij de leerlingen begeleiden om op een goede manier om te gaan met de informatie die ze willen bekijken.